Promas Gıda

KVKK AYDINLATMA METNİ

İndirimler, kampanyalar, ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama/Ticari faaliyetler ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi kapsamında, incelenen AYDINLATMA FORMU'na istinaden izin verilen iletişim kanalları ve Onaylar aşağıda işaretlendiği şekildedir.
PROMAS GIDA adına ve " b2b.promasgida.com", TARAFIMA Kısa Mesaj (SMS) göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum. PROMAS GIDA adına ve "b2b.promasgida.com", TARAFIMA e-mail göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum. PROMAS GIDA adına ve " b2b.promasgida.com ", TARAFIMA Telefon ve Sesli Mesaj yolu ile ulaşılmasına onay veriyorum/muvafakat ediyorum.
KİŞİSEL VERİMİN İŞLENMESİNE AÇIK ONAY verilmesi kapsamında;
PROMAS GIDA adına ve "www.b2b.promasgida.com", tarafından verilen faaliyetler bütününde toplanan, herhangi bir şekilde tarafımdan paylaşılan, internet sitesine yerleştirilen çerezler(cookies) vasıtası ile elde edilen, iş bu izin onay formu ile tarafımdan verilmiş, satın aldığım ürünler, alışveriş tercihlerim dahil, beyan etmiş olduğum kişisel bilgilerimin ve Kişisel verilerimin PROMAS GIDA ve "www.b2b.promasgida.com", tarafından; kampanya bildirimleri, yeni ürün duyuruları, ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, kişiye özel kampanya, reklam, web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, hedefleme, analiz gibi gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddelerin gereği üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal hakların kullanılması, PROMAS GIDAve “www.b2b.promasgida.com”, tarafından yürütülen Ticari faaliyetlerin ve Ticari amaçların yasal mevzuat dairesinde ifası, bu bilgilerin depolanması amacı ile yurtiçinde ve yurt dışında kendi yada hizmet aldığı ifa yardımcılarına transfer edilmesine ve mevzuata uygun şekilde korunan sunucularda saklanmasına, AYDINLATMA FORMUNDA belirtildiği/tanımlandığı şekilde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri kapsamında Kişisel Verilerimin İŞLENMESİNE, açık onay veriyorum/muvafakat ediyorum. Aydınlatma metnini okudum, dilediğim zamanda bu veriler ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi kapsamında(Aydınlatma formunda da belirtilen) talepte bulunabileceğimi, haklarımı biliyorum.
Müşteri; İş bu izin/muvafakatname kapsamında PROMAS GIDA adına ve "b2b.promasgida.com"ye verdiği izin/onay/muvafakatleri, kısmen yada tamamı ile iptal etmek yada Kişisel verileri hususunda bilgi almak istemesi halinde; +90 530 477 87 43 numaralı WhatsApp hattına yazabilir veya b2b@promasgida.com e-mail adresine e-posta gönderebilir, linkte mevcut olan doğanlar tekstil başvuru formu fomu kullanabilir veya Veri sorumlusu temsilcisi ile iletişime geçebilir veya doğrudan merkezimize talebini yazılı şekilde iletebilir yada Yazılı Başvuru internet sitesinde mevcut iletişim adresine gönderilebilir veya KVK Kurulu tarafından belirtilecek sair iletişim/talep yöntemlerini kullanabilir.
Kişisel Verilerin Korunması ve İletişim İzni Bilgilendirmesi:
PROMAS GIDAolarak, siz değerli müşterilerimizi; kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımızı ve yöntemlerimizi ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.
ŞİRKET ADI:
PROMAS GIDA ŞİRKET ADRESİ:
Yukarı Dudullu, Necip Fazıl Blv. ke No:62, 34775 Dudullu Osb/Ümraniye/Ümraniye/İstanbul

VERGİ DAİRESİ NO:
V.D. NO:
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Tel: (0216) 540 56 16
E-Mail: b2b@promasgida.com.com
WEB SİTESİ
www.b2b.promasgida.com
Veri Sorumlusu
b2b.promasgida.com alan adına kayıtlı web sitesi (“b2b.promasgida.com”) Yukarı Dudullu, Necip Fazıl Blv. ke No:62, 34775 Dudullu Osb/Ümraniye/Ümraniye/İstanbul adresinde faaliyette bulunan PROMAS GIDA(“Şirket”) tarafından işletilmektedir. ŞİRKET, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin oluşturulması ve idaresinden sorumludur.
Şahıs şirketi bünyesinde toplanan kişisel verilerin işlenmesi, gizliliği, korunması, aktarılması ve imhası hakkındaki açıklamalar aşağıda belirtilmiştir:
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması
Şirket, Şirket Web Sitesi’ni kullanan müşterilerinin güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamak, kampanya ve yeni ürün bilgilendirmelerden haberdar etmek için bazı kişisel veriler talep etmektedir. Kişisel veri, kişiyi belirlenebilir kılan her türlü bilgidir.
Alışveriş yaparken, üyelik aşamasında veya Şirket Web Sitesi’ni kullanırken kullanıcılardan istenilen bilgiler, isim, adres, e-posta adresi veya telefon numarası olabilir. Çerezler kullanılmak suretiyle toplanan ve kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler, örneğin Şirket Web Sitesi’ni nasıl kullandığınız gibi bilgiler de, eğer bunlar kullanıcıya tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak nitelendirilebilir. Kişisel olmayan veriler sadece bir araya toplanmış, büyük veri olarak nitelendirilebilen, özetlenen, toplanan, değerlendirilen ve anonim hale getirilmesi suretiyle gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek bilgilerdir. Şirketimiz tarafından söz konusu kişisel verileriniz üyelik formundaki bilgilerin İlgili Kişiye doldurulması suretiyle alışveriş tekniği gereği toplanmaktadır. Verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, şirketimiz, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak amacıyla da kullanılabilir.
Şirketimiz bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya duyuruları yeni ürün bilgilendirmeleri, özel gün mesajları, promosyon teklifleri gibi bildirimler gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra bu tercihi değiştirilebilir.
Kişisel Verileri İşleme Amaçları
Şirketimiz Kişisel Verileri belli, amaçlarla işlemektedir. Kişisel Veriler aşağıda sayılan amaçlarla işlenebilmektedir:
 • Web sitesi üzerinden verilen hizmetlerin sunulabilmesi ve değiştirilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
 • Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Pazar araştırması yapılması,
 • İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,
 • Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuattan doğan bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirme,
 • Şirket web sitesinin ve verilerin işlenme amacına uygun ürün ve hizmetlerin reklamlarının İlgili Kişi’ ye iletilmesi, ürün, hizmet, tanıtım ve kampanyaları hakkında bilgi verilmesi,
 • Web Site kullanımı sırasında karşılaştığı sorunların çözümünü sağlamak,
 • Web sitesindeki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş ve satın alma deneyimlerini iyileştirme, daha kaliteli hizmet verme,
 • İrtibat/iletişim sağlanması,
 • İş birliği çerçevesinde raporlama yapılması,
 • Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,
 • Şirket tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,
 • ŞİRKET tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde/yarışmalarda katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin teslimi,
 • Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi,
 • Yasal düzenlemelere bağlı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,
 • İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,
 • İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,
 • ŞİRKET çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,
 • Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,
 • Şirket Web Sitesi’nin ve Uygulamaların güvenliğinin sağlanması,
 • Web Sitesi’nin kullanım analizi,
 • Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.
 • Sözleşmenin ifası, veri güvenliği, şirketimiz politikalarına uyum ve yukarıda belirtilen diğer amaçlarla yurt içindeki veya Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ilgili diğer ülkelerde bulunan sistemlere (daha detaylı bilgi için şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz) aktarılmaktadır.
 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Mevcut ve potansiyel Şirket Web Sitesi kullanıcıları ile ilgili veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla sözleşme veya mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle işletme konumuzun gereği olarak toplanmaktadır.
  Açık Rıza Olmaksızın İşlenen Kişisel Veriler
  KVKK gereği;
  Mevzuatta açıkça kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işlemeyi hukuka uygun hale getiren hükümlerin bulunması durumunda açık rızanız olmaksızın işleme ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.
  Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler de dâhil olmak üzere hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek için zorunlu olması durumunda kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işleyebiliriz.
  Bir hakkının korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda tarafınızın kişisel verilerini açık rızası olmaksızın işleyebiliriz.
  Üçüncü Kişilere Aktarılan Veriler
  Kişisel verilerinizi KVKK’daki haklarımız saklı kalmak üzere Şirket Web Sitesi’ndeki ticari faaliyetler kapsamında Şirket çalışanları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Şirket’in faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı şirketlere, Şirket’in e-ticaret yazılım alt yapısı hizmeti aldığı veri işleme faaliyetini gerçekleştirmek üzere yurtdışında bulunan bulut şirketlerine, Şirket’in çalıştığı reklam ve pazarlama ajansları ve anonimleştirilmek suretiyle İlgili Kişi’ye ilgilenebileceği reklamlar sunmak amacıyla gerçek veya tüzel kişi ile paylaşabiliriz. Bu paylaşımla ilgili Veri Sorumlusuna açık rıza göstermektesiniz.
  Ağ Sunucusu Veri Günlüğü
  Şirket Web Sitesi’ne giriş yaptığınızda, ağ tarayıcınız aşağıdaki verileri (“veri günlüğü”), internet sunucumuza otomatik olarak aktarır, sonrasında veri günlüğü kayıtlarına aşağıdaki bilgileri onayınız olmasa dahi kaydederiz:
  Giriş tarihi, giriş zamanı, başvuru internet sitesinin URL’si, web tabanlı erişim sağlayıcınızın alan adı alınan dosyalar / İletilen veri miktarı, tarayıcı tipi ve versiyonu, işletim sistemi, IP adresi.
  Bu bilgiler bir sorununuz olduğunda, tarafınızca istenildiğinde sorunu çözmek için teknik amaçların gerektirdiği bilgilerdir. Veri günlüğü internet sitemizin ve altında yatan teknolojinin geliştirilmesi için sadece istatistiki amaçlarla analiz edilir ve sonrasında silinir.
  Veri günlüğü, Şirket Web Sitesi’ni kullanımınızın bir parçası olarak toplanan diğer verilerden ayrı olarak depolanır.
  Çerezler
  Birçok internet sitesi gibi biz de “çerezler”den faydalanmaktayız. Çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Bu yolla, IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri otomatik olarak elde ederiz. Bahsi geçen teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Ayrıca çerezler programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüsler göndermede kullanılamaz.
  Site etkinliğini ölçmek, siteye kaç kişinin hangi amaçla ziyaret ettiği ve ne kadar sitede kaldıkları hangi ürünle ilgilendikleri gibi istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmıştır. Farklı indirim ve kampanya tekliflerinde bulunmak, reklam ve tanıtım yapmak, Şirket Web Sitesi’ni sizin için kişiselleştirilmiş hale getirmek, kişiselleştirilmiş Şirket.com deneyimi sunmak, Şirket Web Sitesi’ndeki gezintinizi ve üyelik hesabınızdaki işlemlerinizi çerezler yoluyla izleyebilir, çeşitli yöntemlerle Şirket Web Sitesi veya üçüncü site ve mobil uygulamalarda toplanan kişisel verilerinizi birlikte analiz edebiliriz.
  Her durumda, topladığımız veriler sizin onayınız olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. Çerezler olmadan da internet sitemizi her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol edebilir ve kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız.
  Sosyal Medya Bağlamında Sosyal Eklentilerin Kullanımı
  ŞİRKET, Facebook, YouTube video platformu, sosyal ağ Twitter, Instagram, sosyal ağ Instagram sosyal ağlarından sosyal eklentileri (“eklentiler”) kullanmaktadır.
  İnternet sitemizde bu eklentileri içeren bölümü tıkladığınızda, bu sosyal ağlar ile bağlantı kurarsınız ve bunlara veri aktarımı için onay bildirirsiniz. Bu sosyal ağlardaki oturumlarınız açıksa, sosyal ağlar bu ziyareti ilgili sosyal ağdaki hesabınızla ilişkilendirebilir. İlgili tuşa bastığınız takdirde, buna karşılık gelen bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan ilgili sosyal ağa aktarılır ve orada saklanır.
  Veri toplanmasının, verilerin ilgili sosyal ağlar tarafından ayrıca işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarınızın ve mahremiyetinizi korumak için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında, lütfen ilgili sosyal ağların Veri Koruma bildirimlerine bakınız. Eğer bu sosyal ağların bizim internet sitemiz aracılığıyla hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız, sitemizi ziyaret etmeden önce ilgili sosyal ağlardaki oturumlarınızı kapatmanız gerekir.
  Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
  İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
  Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim
  KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde yer alan başvuru formunu kullanarak, Şirket’e kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat veya mevzuata uygun olarak yukarıda belirtilen adresimize iletebilirsiniz.
  Veri Güvenliği
  ŞİRKET, KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin olanaklar elverdiği ölçüde tüm teknik ve idari tedbirleri almıştır. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçleri uygulanacaktır.
  Küçüklere Ait Veriler
  Ebeveyninin veya velisinin izni olmadan küçüklerin kişisel verilerinin gönderilmemesi gerekmektedir.
  Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı
  Şirket Web Sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. ŞİRKET, link verdiği sitelerin içeriklerinden sorumlu olmamakla beraber bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.
  Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler
  İşbu “Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hakkında Aydınlatma Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, yeni hizmetlerin üretilmesi ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.
  Kullanıcı Erişimi
  Sizin tarafınızdan talep edilmediği sürece, kimsenin hesabınıza erişimi sağlanmaz. Sadece, teknik veya sistemsel bir arıza oluşması durumunda, izniniz üzerine yetkilendirilmiş ŞİRKET personeli veya e ticaret altyapı sağlayıcı şirket destek amacı ile ilgili verinize ulaşır.
  Veri Yedeklemesi
  Olası teknik problemlere karşı verilerinizin günlük yedeklemesi yapılmaktadır.
  Güvenlik İhlallerine Müdahale
  ŞİRKET bir güvenlik ihlalinden haberdar olursa, etkilenen kullanıcılarına koruyucu tedbirleri alabilmesi için bildirimde bulunacaktır. Bildirim prosedürleri, e-posta bildirimleri sağlama veya web sitemizde bir ihlal oluşması halinde bildirim yayınlama işlemlerini kapsar.
  Sorumluluklarınız
  Verilerinizi güvende tutmak ayrıca, yeterince karmaşık parolaları kullanarak ve bunları güvenle depolayarak hesabınızın güvenliğini sağlamanızla size de bağlıdır. ŞİRKET hizmetini kullandığınız web tabanlı cihazınızın (bilgisayarın, tabletin veya telefonun) yeterli güvenliğe sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.

  SAYGILARIMIZLA